אודות העמותה


אודות העמותה
אודות עמותת קרן ישמח משה נוף הגליל

כמו כל סיפור הצלחה, שהוא מתחיל בקטן ובצימצום והולך ומתרחב לכדי מימדים מפתיעים, כך היתה תחילתה של עמותת קרן ישמח משה נוף הגליל בעיר הצפונית ששינתה את שמה לאחרונה מ-"נצרת עילית" ל-"נוף הגליל".
תחילתה של העמותה היה כשמייסדה מר' נוריאל כהן אסף בחנותו הפרטית לחומרי בנין סלים אחדים של מצרכים מכל הבא ליד ולאו דווקא מצרכי מזון. הנזקקים באו ולקחו את הסלים, ומאידך תורמים אנונימים, חברים וסתם עוברים ושבים הביאו חבילות והניחום בפתח החנות.

ככל שהזמן עבר גדלו החבילות והחנות הוצפה והצטופפה, מר' נוריאל כהן היוזם הבודד חיפש ומצא פתרון באחד המקלטים בשכונה שלא הייתה אז ידועה בעושרה ובמצב כלכלי טוב. וכך שמה של העמותה הלך וגדל לא רק בקרב הנזקקים אלא באופן מיוחד גם בקרב המתנדבים ובאופן מיוחד מאוד גם בקרב התורמים שהציפו את המקלט עד לאפס מקום.

אבל גם אז המקום היה קטן מלהכיל את כל המצרכים ובעזרתו של אדם יקר שראה אל מול עיניו את גדילתה והרחבתה המזהירה של העמותה, את פעילותה העניפה בעזרה לזולת בחלוקת מצרכי מזון ובפעילות שונות הוא נרתם למשימה ותרם מבנה גדול באזור התעשיה. בעקבותיו הצטרפו תורמים נוספים בשיפוץ המבנה ובהחזקתו. שמה של העמותה בעיר הלך לפניה הלך וגדל ולתורמים הרבים הצטרפו גם חקלאים מהצפון ומהאזור שהגיעו למבנה עם משאיות מליאות כל טוב וגם מפעלי מזון שסיפקו מצרכים לרוב כל אחד בתחומו הוא.